Visie op werk en kanker

Bij een goede re-integratie gaan werk en herstel hand in hand. Dat wil zeggen sporten, mentale ondersteuning én weer aan het werk tegelijkertijd. Werken aan je herstel gaat beter als je daarnaast weer aan het werk gaat. Dat vinden wij niet alleen, daar is veel bewijs voor. Uit de wetenschap én uit de praktijk. De meeste mensen met kanker denken er net zo over. Want werk voorziet in een behoefte. Het geeft ritme en zin aan je leven. Mensen willen iets betekenen, iets toevoegen, zeker als ze lang uit de running zijn geweest. Wij begrijpen en ondersteunen dat.

Soorten ondersteuning

We begeleiden werknemers en werkgevers bij verzuim en re-integratie bij kanker. Dat is meestal terug naar het eigen werk (spoor 1) en soms naar een nieuwe baan (spoor 2) of in een combinatie van spoor 1 en spoor 2.

Werkkracht bij kanker
Ook zelfstandig ondernemers en mensen met een Ziektewetuitkering kunnen bij ons terecht. Daarbij is geen traject hetzelfde, omdat geen situatie hetzelfde is, maar Werkkracht bij kanker, het door ons ontwikkelde programma met een bewezen effectiviteit, vormt altijd de basis. Grofweg bieden we vier soorten ondersteuning: re-integratietrajecten voor werknemers, coaching voor zelfstandigen, werkfit maken voor mensen in de UWV Ziektewet en de Re-turn Workview.

Re-integratietrajecten

Bij re-integratiebegeleiding helpen we mensen om weer aan het werk gaan te combineren met al hun andere taken en verantwoordelijkheden. Alleen de inrichting van de weekagenda kan al een hele klus zijn. Zeker als je vaak moe bent, je nog lang niet de oude voelt en bezig bent te verwerken wat je nou eigenlijk overkomen is. Je krijgt concrete en praktische hulp. We helpen je door te ordenen, inzicht te geven in je situatie en te coachen.

Bij re-integratietrajecten betrekken we de leidinggevende nadrukkelijk. We helpen de adviezen van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige in praktijk te brengen. Naast voorlichting is een belangrijk aspect van onze begeleiding het helpen met communicatie in de werkomgeving. Daarbij gaan we niet tussen werkgever en medewerker in zitten maar faciliteren we beide kanten om samen tot afspraken te komen. Ook helpen we werkgevers in het voldoen aan wet- en regelgeving en leggen we de voortgang vast in rapportages.

Coaching

Coaching is een vorm van ondersteuning die het vaakst voorkomt wordt bij zelfstandigen. Zij zijn gewend veel zelf te doen, maar hebben baat bij ruggensteun in een periode waarin alles nieuw is en grenzen nog verkend moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om inzicht krijgen in waar je staat, verschillende scenario’s verkennen, in combinatie met sporten. We helpen je keuzes te maken in welk werk je oppakt of aanneemt. Ook communicatie komt aan bod, bijvoorbeeld met cliënten of opdrachtgevers, een compagnon of andere zakenpartner, of mensen die voor je werken.

Ook werknemers coachen we. Daarbij richten we ons bij de begeleiding op de werknemer zelf, zonder dat de werkomgeving daarbij betrokken wordt, zoals bij re-integratietrajecten als hierboven beschreven.

UWV Werkfit maken

UWV biedt mensen in de Ziektewet de mogelijkheid om een zogeheten Werkfit maken-traject te volgen. Het doel is voorbereiding op een nieuwe baan, door je belastbaarheid in de praktijk te onderzoeken en door om te leren gaan met gevolgen. Wat vertel je aan een nieuwe werkgever over je ziekteperiode? Hoe bepaal je wat je aankunt en wat niet, als je geen baan hebt om langzaam in op te bouwen?

Ook in het Werkfit maken-traject passen we ons beproefde programma Werkkracht bij kanker toe.

Re-turn Workview

Onze begeleiding begint vaak als iemand een probleem ervaart bij werkhervatting of als de re-integratie zelfs geheel is vastgelopen. Vaak kunnen we dan gericht helpen en dat doen we graag, maar nog beter is het om problemen te voorkomen. Uit ervaring weten we dat mensen al kort na het afronden van hun behandelingen behoefte hebben om te weten waar ze staan. Daarvoor is de Re-turn Workview ontwikkeld.

De Re-turn Workview geeft mensen inzicht in hun eigen situatie. Wat gaat goed en waar moeten ze echt op letten? Wat kunnen ze verwachten? Hebben ze hulp nodig en zo ja, op welk gebied? De Re-turn Workview is een snel maar grondig instrument dat antwoord geeft op die vragen. Het geeft een analyse van de kansen op een succesvolle re-integratie, waarbij ook de behoefte aan ondersteuning in kaart wordt gebracht.

De Re-turn Workview is gemaakt voor iedereen met kanker en betaald werk die in de startfase van de re-integratie zit. De Workview is helemaal gericht op re-integratiekansen bij kanker en in eigen huis ontwikkeld.

Mantelzorgsupport

Wie een partner (of ouder, kind etc.) met kanker heeft, komt voor veel uitdagingen te staan, vooral tijdens de behandelingen. De zorg voor de zieke laat zich vaak moeilijk combineren met het eigen werk. Daarbij kan (kortdurend) zorgverlof uitkomst bieden, maar dat is niet altijd mogelijk. En soms is het zelfs niet nodig.

Het belangrijkste is dat de mantelzorger niet vergeet goed voor zichzelf te zorgen. In de praktijk schiet dat er nog wel eens bij in. Maar je kunt pas goed voor een ander zorgen als je zelf in optimale conditie bent.

Op verzoek van een aantal werkgevers biedt Re-turn een specifieke vorm van coaching aan, speciaal voor mantelzorgers. In overleg met hen en hun werkgever bepalen we hoeveel gesprekken nodig zijn om hun de beste ondersteuning te bieden bij het combineren van zorg en werk.

Wanneer

Kanker kent vele verschijningsvormen en brengt even zo vele specifieke klachten en problemen met zich mee. Toch volgt het verloop van iemands werkvermogen tijdens de ziektefasen in de meeste gevallen hetzelfde patroon:

Ziektefasemodel Re-turn

Iedere ziektefase heeft kenmerken die uniek zijn voor het verloop van het werkvermogen bij kanker. Het meest in het oog springende kenmerk is dat je van behandelingen in eerste instantie zieker wordt en dat de krachten en het werkvermogen afnemen totdat de behandelingen zijn afgerond. Ook nabehandelingen kunnen gevolgen hebben, maar gelijktijdig start dan toch de fase van herstel en re-integratie.

Het beste moment om Re-turn in te schakelen is aan het einde van de behandelfase, bij het begin van de re-integratiefase. De meeste mensen willen in deze fase niets liever dan weer de oude worden, of, als dat niet kan, de nieuwe. De werkelijkheid is weerbarstiger en het verloop van herstel en re-integratie grilliger. De oranje lijn geeft een realistische ontwikkeling weer. De lijn is getand om te benadrukken dat re-integratie niet in een rechte lijn verloopt, dat er perioden zijn waarin je minder kan dan je zou willen, wanneer het verstandig is af en toe gas terug te nemen.

Tijdige inschakeling van Re-turn kan ook latere problemen of uitval voorkomen, zo blijkt uit de praktijk. Deze fase is een goed moment voor de Re-turn Workview, of, als je al weet dat je graag ondersteund wilt worden, re-integratiebegeleiding voor werknemers of coaching voor zelfstandigen.

Ook als de werkhervatting niet wil vlotten of als je problemen bij het opbouwen hebt, kunnen we veel voor je doen. Datzelfde geldt voor mensen die weliswaar niet meer zullen genezen, maar wel werkwensen hebben.

Twijfel over ondersteuning?

Voor iedereen die twijfelt of ondersteuning nodig is bij re-integratie hebben we een keuzehulp ontwikkeld. Deze geeft een eerste indicatie van de ondersteuningsbehoefte.

Naar keuzehulp

Heb je vragen, wil je advies of
meer info?

Bel 030 877 03 55. Of laat ons jou bellen: