Privacy en cookie policy

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Re-turn
Koningsweg 2
3582 GE Utrecht


Het gebruik van persoonsgegevens door Re-turn

Re-turn verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals uw werkgever, uw verzekeraar of via het UWV.

Persoonsgegevens

Re-turn verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Uitkeringssituatie
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens betreffende de inhoud en het proces van uw traject
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreks- en andere verslagen
 • Probleemanalyses
 • Gegevens in vragenlijsten
 • Arbeidsprognose
 • Bankgegevens
 • Inhoud van communicatie, correspondentie en notities
 • IP-adres
 • Gegevens in contactformulier op de website
 • Klachten

Doeleinden
Re-turn verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Beheer van het cliëntenbestand en het opdrachtgeversbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Afhandelen van vragen, opmerkingen en klachten; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; 
 • Facturering en financiële administratie; 
 • Versturen van informatie en nieuwsbrieven; 
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht; 
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verlenen van toegang tot onze website www.Re-turn.nl en achterliggende sites 
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website; 
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;  
 • Optimaliseren van de bedrijfsvoering, marketing en PR;  
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Re-turn hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten. 

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daar afzonderlijk om worden gevraagd.


Verstrekking aan derd
en

In het kader van haar dienstverlening kan Re-turn persoonsgegevens uitwisselen. Re-turn kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of de ingeschakelde re-integratie consultants. In het kader van die dienstverlening worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Re-turn heeft afspraken gemaakt met deze partijen over de omgang met uw persoonsgegevens.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Re-turn aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Re-turn zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Re-turn zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Persoonsgegevens betreffende uw re-integratietraject bij Re-turn zullen wij niet langer bewaren dan twee jaar na afloop van het traject. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Return zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Re-turn passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Cookies

Op de website van Re-turn wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast funtionele cookies die nodig zijn voor een goed werkende website worden de volgende cookies geplaatst voor analyse- en marketingdoeleinden:

Cookies voor analyse

Onderstaande cookies worden gebruikt van analyse van geanonimiseerd bezoekersgedrag op de website. Deze cookies verzamelen dus geen persoonsgegevens en worden in principe altijd geplaatst.

Google Analytics – Doel: Analyse van bezoekgedrag op de website – Privacy statement: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Marketing cookies

De volgende cookies worden gebruikt voor het meten van de effectiviteit van online advertenties of het tonen van relevante advertenties op social media of andere websites.

Deze cookies worden alleen geplaatst als je akkoord gaat met deze cookie policy.

Google DoubleClick / Google Analytics remarketing – Doel: Opbouwen van doelgroepen voor het tonen van onze advertenties aan gebruikers van onze website. Meten van effectiviteit van onze advertenties binnen Google Ads. – Privacy statement: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Facebook pixel – Doel: Opbouwen van doelgroepen voor het tonen van onze Facebookadvertenties aan gebruikers van onze website. Ook wordt deze cookie gebruikt voor het meten van effectiviteit van onze advertenties op Facebook. – Privacy statement: https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn Insight Tag – Doel: Opbouwen van doelgroepen voor het tonen van onze social media advertenties aan gebruikers van onze website. Ook wordt deze cookie gebruikt voor het meten van effectiviteit van onze advertenties op LinkedIn. – Privacy statement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Het staat u vrij om alle cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, zo:

 • hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.

Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van YouTube, zodra een embedded video wordt bekeken. Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten

Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of wijzigen als u middels Re-turn bent ingelogd.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u door contact op te nemen via de contactpagina op www.re-turn.nl of door telefonisch contact op te nemen via +31 308770355. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Re-turn, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar uw persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 november 2020.

Re-turn kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.