Vroege begeleiding werk en kanker

De meeste werkgevers, arbodiensten en verzekeraars schakelen Re-turn in als de re-integratie al is begonnen, maar niet op gang komt of stagneert. Om problemen voor te zijn, én omdat er vaak al veel eerder een steunbehoefte rond werk is, biedt Re-turn Vroege begeleiding werk en kanker aan, waarin de inzet van Re-turn standaard is en start aan het begin van de behandelingen.

Aanleiding

Veel mensen die we begeleid hebben, zeiden het jammer te vinden dat ze niet eerder met Re-turn in contact waren gekomen. Want re-integreren doe je weliswaar pas na de behandelingen, maar het onderwerp werk houdt velen tijdens hun behandelingen wel degelijk bezig. Ze lopen rond met vragen, hebben last van onzekerheid en soms zelfs van stress.

Inhoud

De vroege begeleiding bestaat uit ondersteunende gesprekken met een vaste consultant van Re-turn gedurende de behandelingen. De gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over de conditie en het werkvermogen, over hulp bij het structureren van de agenda of over communicatie met collega’s of leidinggevende.

Na de primaire behandelingen, als gestart kan worden met het weer opbouwen van uren, vindt een inventariserend onderzoek plaats, de Re-turn Workview. Het levert een analyse op van de voorspellende factoren die van invloed zijn op de re-integratie. Zo weet de cliënt waar hij of zij aan toe is en of een vervolg aan ondersteuning gewenst is.

Ervaringen

Uit de eerste ervaringen blijkt dat veel mensen het prettig vinden tijdens hun behandelingen over hun werk te praten met een gespecialiseerde deskundige, aan wie ze de ziekte niet hoeven uit te leggen, en die een reëel beeld kan schetsen van de volgende fases in het verloop van ziekte en herstel. Als er rust en overzicht blijft rond het thema werk, biedt hen dat meer grip op hun situatie. Dat kan later bijdragen aan een soepele en duurzamere re-integratie.

Deskundig en neutraal

Arbodiensten en verzekeraars kiezen niet alleen voor Re-turn vanwege onze deskundigheid, maar ook omdat onze ondersteuning neutraal is en helemaal complementair aan hun eigen begeleiding. We stemmen de contactmomenten op elkaar af en we maken van elk gesprek een verslag voor de opdrachtgever, zodat die steeds actueel op de hoogte is van de vorderingen en de steunbehoefte van de cliënt.

Meer weten over Vroege begeleiding werk en kanker?

Bel. Of laat ons jou bellen: