< Werk en kanker

Re-integratiebegeleiding voor zelfstandige ondernemers

In de re-integratiebegeleiding voor zelfstandigen komen dezelfde aandachtspunten aan de orde als bij de basisbegeleiding voor werknemers. Dat wil zeggen dat we na een eerste gesprek een plan opstellen voor het vervolg van de begeleiding. We coachen, monitoren de voortgang en bieden praktische hulp bij het toepassen van adviezen.

 

Ondernemers zijn gewend veel zelf te doen, maar hebben baat bij ruggensteun in een periode waarin alles nieuw is en grenzen nog verkend moeten worden. Het gaat hierbij onder meer om inzicht krijgen in waar je staat, verschillende scenario’s verkennen. We helpen je keuzes te maken in welk werk je oppakt of aanneemt en in het vinden van balans tussen werk, privé en herstelactiviteiten als sport en beweging.

 

Ook communicatie komt aan bod, bijvoorbeeld met cliënten of opdrachtgevers, een compagnon of andere zakenpartner, of mensen die voor je werken.

 

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt, neemt je verzekeraar de kosten op zich. Vraag je verzekeraar naar de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Neem contact op