Extra medische expertise BACO

In sommige begeleidingstrajecten ontstaat behoefte aan extra medische expertise van een bedrijfsarts-consulent oncologie (BACO). Diens oordeel kan waardevol zijn als de re-integratie stagneert door moeilijk objectiveerbare klachten. Ander voorbeeld: wanneer iemand al in het tweede ziektejaar zit, kunnen de extra (verplichte) inspanningen voor spoor 2 net te veel zijn, waardoor de gehele re-integratie kan mislukken. Dan kan een extra medische onderbouwing helpen om de druk te verlagen.

Snel deskundige onderbouwing

In de praktijk kan het echter lang duren voordat die onderbouwing er is. Zelfs bedrijfsartsen hebben wel eens moeite om een beschikbare BACO-collega te vinden. Daarom biedt Re-turn een extra consult door een BACO aan, die snel door ons kan worden ingeschakeld en gebriefd. Voor de goede orde: dat gebeurt alleen als de betrokken werknemer, werkgever en bedrijfsarts akkoord zijn. Deze dienst is namelijk een aanvulling op reguliere bedrijfsartsenzorg – geen vervanging ervan.

Wanneer?

Een extra BACO-consult kan nuttig zijn:

  • om richting te geven aan een stagnerende of vastgelopen re-integratie;
  • bij aanhoudende moeilijk objectiveerbare medische klachten;
  • ter onderbouwing van een koers gericht op eigen werk in het tweede ziektejaar;
  • ter uitsluiting van spoor 2-activiteiten;
  • ter extra onderbouwing van het (medisch) dossier;
  • ter voorbereiding op een deskundigenoordeel van het UWV.

Randvoorwaarden

  • Inzet van een BACO gebeurt op advies door Re-turn, maar kan alleen na overleg met de cliënt en na akkoord van de werkgever.
  • Het consult is altijd een aanvulling op reguliere bedrijfsartsenzorg, geen vervanging ervan. Daarom moet de bedrijfsarts ook altijd bij het advies betrokken worden.
  • De cliënt moet vooraf toestemming geven om (medische) gegevens te delen met de BACO.
  • Het expertoordeel wordt altijd uitgevoerd door een praktiserend BACO.

Meer weten over Extra medische expertise door een BACO? 

Bel. Of laat ons jou bellen: