Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

“Dat iemand begrijpt waar je last van hebt. Dat scheelt al zo veel.”

Re-turn ondersteunt bij werk & kanker

Werken geeft ritme en kwaliteit aan je leven. Daarom is werk bij kanker zo belangrijk. Het helpt mensen om de draad van het gewone leven vast te houden. Of weer op te pakken. Maar dat gaat niet vanzelf.

Kenmerkende problemen zijn vermoeidheid, geheugen­problemen en moeite met focussen. Vaak merken mensen dat ze de ene dag veel minder aankunnen dan de andere. Die verschijnselen zijn normaal bij kanker, maar ze zijn daarom niet minder vervelend.

Diensten van Re-turn

Bij Re-turn begrijpen we dat als geen ander. Wij zijn volledig gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding bij kanker en helpen om die problemen het hoofd te bieden. We coachen en begeleiden mensen bij terugkeer naar hun eigen werk (ook wel spoor 1 genoemd), naar een andere baan (spoor 2) of een combinatie daarvan.

Sommigen kunnen en willen tijdens de behandelingen aan het werk blijven. Ook daarin bieden we ondersteuning, met advies, praktische hulpmiddelen en coaching.

Gespecialiseerd in werk en kanker

Werk speelt in toenemende mate een rol bij kanker, omdat steeds meer mensen de ziekte overleven. Onze visie op werk en kanker is dat (goed gedoseerd) wer­ken gezond is en een extra stimulans kan geven aan het herstel. 

Hoe de ziekte ook verloopt, re-integratie bij kanker is per definitie een complex traject, dat zowel mentaal als fysiek diep ingrijpt op de leef- en werkomgeving. Daarom biedt Re-turn uitsluitend verzuim- en re-integratie­begeleiding bij kan­ker en begeleiden we niet alleen werknemers, maar ook hun werk­gevers en leidinggevenden. Ook verzekerde ondernemers en mensen met een ziektewetuitkering kunnen bij ons terecht.

Maak kennis met het werk van Re-turn

Voor wie werkt Re-turn

Re-turn is er voor iedereen die te maken heeft met werk en kanker: werknemers, werkgevers, zelfstandigen en verwijzers in o.a. arbo en zorg.o

Re-integratiebegeleiding Re-turn

Steun, advies en begeleiding voor zelfstandige ondernemers en werknemers met kanker bij terugkeer in het eigen werk (spoor 1) of naar een andere baan (spoor 2).

Werkfit trajecten Re-turn

Voor het UWV verzorgen we o.a. Werkfit maken-trajecten;
re-integratiebegeleiding als voorbereiding op een nieuwe baan.

Re-turn Workview

 Analytisch onderzoek naar de kansen op succes bij re-integratie. Weten waar je staat en wat je aankunt geeft perspectief.

Laat een analyse maken - Re-turn

Leidraad werk en kanker

Lang niet alle werkgevers en leidinggevenden die worden geconfronteerd met kanker op de werkvloer weten hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Veel organisaties hebben wel een algemeen verzuimprotocol, maar geen specifiek beleid bij kanker. Om hen te helpen om vanaf het begin de juiste stappen te zetten, stellen we een gratis leidraad beschikbaar: een praktische handleiding, met aandacht voor de menselijke én de zakelijke kant. Iets wat je meteen kunt raadplegen als dat nodig is, zodat je de juiste dingen doet en niets over het hoofd ziet.

3
3
3

Weten waar je aan toe bent?
Laat een analyse maken

Re-turn begeleidt niet alleen, we hebben ook de kennis in huis om een analyse te maken van je situatie. We brengen kansen en risico’s in kaart op een dashboard. Dat geeft een helder overzicht van voorspellende factoren bij re-integratie. Het geeft inzicht in waar je aan toe bent, en hoe jouw situatie zich verhoudt tot anderen. In het verslag worden ook tips en handvatten gegeven om je herstel en re-integratieproces te bevorderen.

Bel ons of laat ons jou bellen!

  Voor wie

  Werknemers

  Ondernemers

  Werkgevers

  Verwijzers

  Ziektewet/WIA

  Aanpak

  Visie op werk en kanker

  Soorten ondersteuning

  Wanneer

  Over ons

  Ons team

  Voorwaarden

  In de media

  Blog

  Contact

  Gecertificeerd door Oval

  Lid Groep Werk & Kanker

  Cookiestatement

  © Re-turn 2023