Visie op werk en kanker

Bij een goede re-integratie bij kanker gaan werk en herstel hand in hand. Dat wil zeggen sporten, mentale ondersteuning én weer aan het werk tegelijkertijd. Werken aan je herstel gaat beter als je daarnaast weer aan het werk gaat. Dat vinden wij niet alleen, daar is veel bewijs voor. Uit de wetenschap én uit de praktijk. De meeste mensen met kanker denken er net zo over. Want werk voorziet in een behoefte. Het geeft ritme en zin aan je leven. Mensen willen iets betekenen, iets toevoegen, zeker als ze lang uit de running zijn geweest. Wij begrijpen en ondersteunen dat.

Soorten ondersteuning

We begeleiden werknemers en werkgevers bij werk en kanker. Meestal gaat het om re-integratie naar het eigen werk (spoor 1) en soms naar een nieuwe baan (spoor 2) of in een combinatie van spoor 1 en spoor 2. Ook zelfstandig ondernemers en mensen met een Ziektewetuitkering kunnen bij ons terecht.

 

Werkkracht bij kanker
Geen begeleidingstraject hetzelfde, omdat geen situatie hetzelfde is, maar Werkkracht bij kanker, het door ons ontwikkelde programma met een bewezen effectiviteit, vormt altijd de basis. Grofweg bieden we vier soorten ondersteuning: re-integratietrajecten voor werknemers en zelfstandigen, ‘Werkfit maken’ voor mensen in de UWV Ziektewet en onze unieke analyse van voorspellende factoren: de Re-turn Workview.

Re-integratiebegeleiding
van werknemers

Steun, advies en begeleiding voor werknemers met kanker bij terugkeer in het eigen werk (spoor 1) of naar een andere baan (spoor 2).

Re-integratie voor werknemers

Re-integratiebegeleiding voor zelfstandig ondernemers

Coaching, steun en praktische hulp voor re-integrerende zelfstandigen met kanker.

Re-integratie voor ondernemers

Re-integratiebegeleiding voor
mensen in de Ziektewet

Voor het UWV verzorgen we o.a. Werkfit maken-trajecten; re-integratiebegeleiding als voorbereiding op een nieuwe baan.

Meer over Werkfit

Re-turn
Workview

Analytisch onderzoek naar de kansen op succes bij re-integratie. Weten waar je staat en wat je aankunt geeft perspectief.

Meer over de Re-turn Workview

Wanneer hulp bij werk en kanker

Kanker kent vele verschijningsvormen en brengt even zo vele specifieke klachten en problemen met zich mee. Toch volgt het verloop van iemands werkvermogen tijdens de ziektefasen in de meeste gevallen hetzelfde patroon. Daarom vormt dit door Re-turn ontwikkelde ziektefasenmodel het hart van onze begeleiding.

Ziektefasemodel Re-turn

Iedere ziektefase heeft kenmerken die uniek zijn voor het verloop van het werkvermogen bij kanker. Het meest in het oog springende kenmerk is dat je van behandelingen in eerste instantie zieker wordt en dat de krachten en het werkvermogen afnemen totdat de behandelingen zijn afgerond. Ook nabehandelingen kunnen gevolgen hebben, maar gelijktijdig start dan toch de fase van herstel en re-integratie.

 

Het beste moment om Re-turn in te schakelen is aan het einde van de behandelfase, bij het begin van de re-integratiefase. De meeste mensen willen in deze fase niets liever dan weer de oude worden, of, als dat niet kan, de nieuwe. De werkelijkheid is weerbarstiger en het verloop van herstel en re-integratie grilliger. De oranje lijn geeft een realistische ontwikkeling weer. De lijn is getand om te benadrukken dat re-integratie niet in een rechte lijn verloopt, dat er perioden zijn waarin je minder kan dan je zou willen, wanneer het verstandig is af en toe gas terug te nemen.

 

Tijdige inschakeling van Re-turn kan ook latere problemen of uitval voorkomen, zo blijkt uit de praktijk. Deze fase is een goed moment voor de Re-turn Workview, of, als je al weet dat je graag ondersteund wilt worden, re-integratiebegeleiding voor werknemers of coaching voor zelfstandigen.

 

Ook als de werkhervatting niet wil vlotten of als je problemen bij het opbouwen hebt, kunnen we veel voor je doen. Datzelfde geldt voor mensen die weliswaar niet meer zullen genezen, maar wel werkwensen hebben.

Twijfel over ondersteuning?

Voor iedereen die twijfelt of ondersteuning nodig is bij re-integratie hebben we een keuzehulp ontwikkeld. Deze geeft een eerste indicatie van de ondersteuningsbehoefte.