Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

Dag van de arbeid: werk is belangrijk, ook voor mensen met kanker

Op 1 mei is het de dag van de arbeid. Graag sta ik vandaag stil bij het belang van werk voor mensen die met kanker te maken krijgen. Nog te vaak wordt gedacht dat mensen die kanker hebben (gehad) niet meer kunnen of willen werken. Het tegendeel is waar. Werk kan een bron zijn van voldoening, sociale contacten en geeft ritme aan het leven. Daarmee kun je zelfs stellen dat het bijdraagt aan herstel. Daarom zetten wij ons bij Re-turn in voor duurzame re-integratie van mensen met kanker.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat werk voor de meeste mensen een belangrijk onderdeel van het leven is. Wanneer je werkt, breng je vaak meer tijd door op het werk dan bij je familie. Er zijn dan ook veel positieve aspecten aan werk. Het is een bron van inkomsten, geeft sociale contacten en ritme aan de dag en week. Ook is werk een plek om te ontwikkelen bij te leren en kun je er zinvol bezig zijn, als onderdeel van een groter geheel.

Kanker? Zet iemand niet buitenspel

Als iemand de diagnose kanker krijgt, is de neiging van een werkomgeving vaak: ga maar lekker naar huis, je hebt nu wel wat anders aan je hoofd dan werk. Dat is vaak ook zo, in ieder geval in de eerste dagen of weken. Maar soms ook helemaal niet. Wanneer iemand nog niet met behandelingen is begonnen en zich niet ziek voelt, wil hij of zij misschien graag blijven werken. Zelfs tijdens behandelperiodes is (deels) werken soms prettig. En na de behandelingen kan het veel voldoening geven om weer aan de slag te gaan.

Het is dus niet terecht om aan te nemen dat een persoon die de diagnose kanker krijgt, niet zou kunnen werken. Sterker nog, het kan heel vervelend zijn als de werkomgeving die indruk geeft, omdat je iemand daarmee ook buitenspel zet, ook al is dat met de beste bedoelingen.

Rol van werk voor mensen met kanker

Uit verschillende wetenschappelijke studies, en uit onze eigen praktijk, weten wij dat werk een belangrijke houvast kan zijn voor mensen met kanker.

  • Het geeft afleiding; tijdens het werk is iemand minder bezig met het ziek-zijn en de klachten.
  • De sociale contacten zijn juist belangrijk in een tijd dat de ziekte en ziekenhuisbezoeken veel aandacht vergen. Soms ervaren mensen dat hun wereld heel klein wordt als ze midden in het ziekteproces zitten.
  • Het geeft financiële inkomsten, die extra relevant zijn als iemand kostwinner is voor een gezin.
  • Iets doen waar je goed in bent, geeft een gevoel van voldoening en geeft energie. Dat kan zelfs bijdragen aan het herstel.
  • Werk staat ook voor meedoen, meetellen, zingeving en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Iemand die ziek wordt, kan het gevoel krijgen als patiënt ‘buiten’ het leven te komen staan. Werk geeft juist het gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij.
  • Het werkritme geeft stabiliteit.
  • Door werk als onderdeel van het leven te benaderen, zelfs tijdens een verzuimperiode, houdt de persoon ‘voeling’ met het werk en dat verkleint de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid.

Aandacht voor werk & kanker

Moet je dan iemand die kanker krijgt, altijd stimuleren om te werken? Zo simpel is het ook weer niet. Het is vooral belangrijk om te onderzoeken wat iemand zelf wil en kan. Want werken kost ook energie en als het te veel energie kost, vallen de voordelen weg.

Daarnaast verloopt het herstel bij kanker grillig en hebben mensen vaak nog lange tijd te maken met lichamelijke en mentale gevolgen van de ziekte en de behandelingen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen of wisselende belastbaarheid. Ook is elk individu anders: sommige mensen moet je afremmen, anderen hebben juist baat bij aansporing.

Deze zaken spelen allemaal een rol bij het bepalen van de juiste werkbelasting. Dat is bij elke re-integratie zo, maar zeker bij kanker.

Re-integreren doe je samen

Re-integratie is iets dat je samen doet. Het is in de eerste plaats de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkende en de werkomgeving. Daarnaast zijn er veel anderen betrokken. Een bedrijfsarts (in een loondienstsituatie) of verzekeringsarts (bij ondernemers) bepaalt de belastbaarheid van de persoon. Een arbeidsdeskundige kan dit vertalen naar passend werk. En een re-integratiebureau zoals Re-turn helpt om dat advies toe te passen in de praktijk.

Aanpak in de praktijk

Daarbij toetsen we steeds die balans tussen wat werk kost aan energie en wat het oplevert. Wat iemand wil, kan en belangrijk vindt. Daarmee bouwen we samen met de cliënt de uren en taken weer op (of af, als dat nodig is). Op die manier komen we tot een duurzame integratie die voor de werkende goed vol te houden is en voldoening geeft, die voor de werkomgeving duidelijk is en waarin de mogelijkheden van de cliënt het best worden benut.

Sta je zelf voor een re-integratie en wil je weten wat Re-turn voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact op via het formulier, mail ons of bel direct via 085-080 6833. 

Geplaatst: 01-05-2024

Kijk ook eens naar deze verhalen: