Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

Re-integreren na kanker is anders. Dit is waarom.

Re-integreren lijkt een eenvoudige taak: je bent ziek, wordt beter en gaat je werk weer opbouwen. Re-integratie bij kanker heeft echter een aantal specifieke kenmerken die vragen om extra aandacht. Daarom heb ik 15 jaar geleden Re-turn opgericht: volledig gespecialiseerd in re-integratie bij kanker. Deze vier zaken maken dat zo’n specifieke aanpak bij kanker nodig is.

Allereerst het is het belangrijk om je te realiseren dat werk voor mensen een belangrijke factor in het leven is. Dat geldt ook voor mensen met kanker. De motivatie om te re-integreren is vaak groot, maar er zijn ook factoren bij kanker die de re-integratie net wat complexer maken. Als je daar rekening mee houdt, verloopt de re-integratie beter en is deze duurzamer. Pak je het niet goed aan, dan is er de kans op een terugval en nieuwe uitval en daar zit niemand op te wachten; ook de werkomgeving niet. Dit zijn enkele belangrijke factoren om bij de re-integratie na kanker extra rekening te houden.

1. Het herstel van kanker is niet lineair

De behandelingen bij kanker zijn vaak ziekmakend, waardoor het werkvermogen wordt aangetast. De effecten daarvan kunnen ook na de behandelingen nog doorgaan. Het herstel van de ziekte verloopt grillig en de werkende kan te maken krijgen met late gevolgen zoals vermoeidheid, cognitieve beperkingen of wisselende belastbaarheid. Die herstelontwikkeling verschilt per persoon en is van tevoren moeilijk in te schatten. Er is gelukkig veel over bekend en er bestaan verschillende goede strategieën om daarmee om te gaan. Die komen echter in ‘standaard’ re-integratietrajecten niet specifiek aan bod.

2. Kanker is een levensbedreigende ziekte

Hoewel kanker steeds vaker goed te behandelen is, blijft het een levensbedreigende ziekte. Dat heeft impact op de persoon die ziek is. Het leidt bijvoorbeeld vaak tot emoties zoals angst of onzekerheid. Soms verandert het perspectief op werk: bepaalde zaken lijken minder belangrijk, andere aspecten juist belangrijker dan ooit. De patiënt en de werkomgeving zullen het daar samen over moeten hebben. Soms willen mensen het roer omgooien, vaker gaat het om het verleggen van accenten in het takenpakket of de werkomstandigheden. Het veranderende perspectief op werk is een factor die mede de koers van de re-integratie bepaalt. Wanneer je daar rekening mee houdt, bevordert dit een duurzame en succesvolle re-integratie.

  3. Naast werk is er tijd nodig voor andere zaken

  Kankerbehandelingen kosten veel tijd en energie, daarna volgen zaken zoals herstel, revalidatie of opbouwende sportactiviteiten. Ook zijn er nog controles, die gepaard gaan met spanning over de uitslag. En het is belangrijk om niet te vergeten dat er ook tijd nodig is voor privé-activiteiten. Zonder ontspanning en sociale contacten verloopt het herstel minder goed. Dat heeft op drie manieren impact op de re-integratie. Ten eerste is het nodig om tijdens de re-integratie een goede balans te bewaken tussen werk, privé en herstel. Die balans ontwikkelt zich bovendien in de tijd, dat is iets om alert op te zijn. Ten tweede moeten activiteiten zoals herstel en tijd voor het gezin een plek krijgen in het opbouwschema, naast de werkuren. Tot slot houdt een goed opbouwschema naast de aantallen werkuren ook rekening met de taken en taakintensiteit van die uren.

  4. Rondom kanker leven veel overtuigingen

  Hoe goed een werkomgeving het ook voor heeft met degene die ziek is, kanker is voor veel mensen een beladen onderwerp. Bovendien leven er veel overtuigingen rondom de ziekte, zowel positief als negatief. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft, of heeft gehad, en dat schept een bepaald beeld. Sommige mensen in de werkomgeving (collega’s, MT-leden, werknemers) zullen daarom contact uit de weg gaan. Anderen gaan juist ongevraagd advies geven en weer anderen kunnen de collega te veel belasten. Dit maakt dat het bij kanker extra belangrijk is om de werkomgeving bewust te betrekken bij de re-integratie. Re-integreren doe je samen, je hebt elkaar nodig om tot het beste resultaat te komen. 

  Bewust re-integreren na kanker

  Deze factoren zijn allemaal te ondervangen, maar je moet je er wel bewust van zijn. Re-turn is gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding van mensen die met kanker te maken hebben. Onze ervaren re-integratieconsultants houden rekening met de bovengenoemde zaken en werken vanuit een beproefde methode die is onderbouwd door wetenschappelijke inzichten. Daarmee begeleiden zij cliënten bij een evenwichtige en duurzame re-integratie.

  Geplaatst: 13-05-2024

  Kijk ook eens naar deze verhalen: