Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

Zo belangrijk is het betrekken van de werkomgeving in re-integratie bij kanker

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de werkomgeving nog weinig wordt meegenomen in de re-integratie bij kanker. Terwijl de praktijk laat zien hoe belangrijk het betrekken van de werkomgeving is. Dit kan bijvoorbeeld gaan over praktische zaken zoals de inrichting van de werkplek, over het afstemmen van uren en taken op de werkende of over de communicatie met leidinggevenden en collega’s.

Een Canadees wetenschappelijk onderzoek uit 2017 onderzocht welke interventies er worden toegepast binnen het ziekenhuis en op de werkplek, om duurzame terugkeer naar werk te bevorderen. Een aanleiding hiervoor waren de statistieken die aantonen dat mensen die terugkeren naar hun werk, vaak weer uitvallen. 11% van de mensen die binnen 12 maanden na de diagnose kanker weer aan het werk gaat, stopt binnen 3 jaar permanent met hun baan, voor een reden die gerelateerd is aan kanker. Dat duidt erop dat aan het werk blijven soms een grotere uitdaging is dan aan het werk gaan.

Wetenschap focust vooral om medische omgeving

De wetenschappers deden een brede wetenschappelijke literatuurstudie om na te gaan welke interventies onderzocht zijn en wat de uitkomsten daarvan waren. Daaruit komt vooral naar voren dat er nog veel te onderzoeken valt. Ten eerste blijken de meeste wetenschappelijke onderzoeken zich te richten op de medische omgeving, terwijl het meeste resultaat te verwachten is door interventies in de werkomgeving. Ten tweede ontbreken in de onderzoeken vaak onderliggende theorieën, waardoor de effecten van interventies moeilijk te analyseren zijn.

Praktijk laat zien: zo belangrijk is de werkomgeving

Re-turn begeleidt al 15 jaar mensen in hun re-integratie bij kanker. Daarbij blijkt steeds hoe belangrijk het is om rekening te houden met de werkomgeving. Dat is daarom ook een van de pijlers van het programma Werkkracht bij kanker®, naast late gevolgen en persoonsgebonden factoren. Een goed voorbeeld van hoe belangrijk de werkomgeving is, lees je bijvoorbeeld in dit verhaal van Emmo. Het gaat echter niet vanzelf. Rondom kanker leven veel aannames en niet elke werkomgeving weet goed wat de beste aanpak is. Dat is bovendien helemaal afhankelijk van de situatie en de betrokken personen.

Tips voor de werkomgeving

De werkomgeving kan op de verschillende manieren ondersteuning bieden bij de duurzame re-integratie van een werkende, of dat nu een medewerker is of bijvoorbeeld een ondernemer die terugkeert in een team.

  1. Contact houden tijdens verzuimperiode
    Wanneer iemand tijdelijk niet kan werken, is het belangrijk wel contact te houden. Hoe dat het beste kan, is per persoon verschillend. De werkomgeving kan helpen door met de werkende te overleggen hoe die op de hoogte wil blijven over werkgerelateerde zaken.
  2. De werkomgeving zodanig inrichten dat deze past bij de werkende
    Een drukke kantoortuin, een bouwplaats, een thuiswerkbaan of werk in een winkel? Het zijn zeer verschillende werkomgevingen waar je duidelijk rekening mee moet houden bij de re-integratie. Als iemand bijvoorbeeld concentratieproblemen heeft, helpt het om niet in een drukke kantoortuin te werken maar liever op een rustiger werkplek.
  3. Samen bepalen welke taken, verantwoordelijkheden en urenbelasting passend is
   Bij re-integratie wordt soms de fout gemaakt alleen te kijken naar aantallen uren die iemand werkt. Terwijl zaken zoals taakintensiteit en verantwoordelijkheden minstens zo belangrijk zijn. Dit zijn zaken die de werkende samen met de werkomgeving moet bespreken en bepalen. Een belangrijke succesfactor is: grip hebben op de werksituatie. Het is dus belangrijk de werkende zelf mee te laten bepalen wat wel en niet haalbaar en constructief is op een bepaald moment.

  Leidraad voor werkgevers

  De leidraad werk en kanker voor werkgevers en leidinggevenden is een handige gratis brochure met meer tips voor omgaan met kanker op de werkvloer. Re-turn heeft deze leidraad opgesteld om de werkomgeving te ondersteunen. Er staat veel praktische informatie in voor werkgevers en leidinggevenden, met aandacht voor zowel de menselijke als zakelijke kant van de situatie.

  Je kunt de leidraad hier downloaden.

  Wil je weten wat Re-turn voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact op via het formulier, mail ons of bel direct via 085-080 6833. 

  Kijk ook eens naar deze verhalen: