Klanttevredenheid 8,7

Op locatie of online

In heel NL

Lees het blog

Kennis én ervaring

Het verhaal van Emmo

‘Het helpt om te horen dat wat je ervaart heel normaal is’

Diagnose

‘De diagnose kwam plotsklaps, na onderzoek ter voorbereiding op een ingreep. Hoewel ik natuurlijk geschokt was en bang voor wat komen ging, kon ik me snel focussen op wat ik moest doen om beter te worden. Op mijn werk kon ik er goed over praten. Toen het behandelplan was opgesteld heb ik alle relevante collega’s en belangrijke externe contacten geïnformeerd. Ik had sterk de behoefte om dat zelf te doen.’

Reactie op het werk

‘Ik heb ontzettend veel steun gehad, in allerlei vormen. Men was heel meelevend en meewerkend. Ik kon zeggen wat mij beste leek en dat gebeurde ook. In verband met de snelle start van de behandeling heb ik wel direct mijn werk moeten neerleggen. De oncoloog adviseerde mij dat ook: “U gaat een intensief behandeltraject in, dat vergt al uw aandacht en energie, daarom adviseer ik u om u per direct volledig ziek te melden. Mijn verwachting is dat u zeker een jaar uit de running bent”.

In overleg met mijn teamleider heb ik een overzicht gemaakt welke taken, rollen en verantwoordelijkheden overgedragen/waargenomen moesten worden, met oog op continuïteit. Nadat dit door mijn teamleider en collega’s ingeregeld was zijn alle partijen door de teamleider daarover geïnformeerd. Dat gaf mij een goed gevoel.’

Behandelingen

‘De behandelingen waren erg intensief. Vijf weken lang bestraling op iedere werkdag, tegelijkertijd dagelijks chemotherapie (met een week onderbreking). Na een herstelperiode van drie maanden zou een operatie volgen, maar die is vooralsnog uitgesteld vanwege het uitzonderlijk goede resultaat van de behandeling (een zogeheten 100% respons). De komende jaren word ik elke drie maanden onderzocht op terugkeer van tumoractiviteit.’

Rol van het werk tijdens behandelingen

‘Regelmatig zochten collega’s contact met mij, telefonisch, per app of mail. Ik informeerde mijn teamleden en een beperkte groep collega’s met wie ik direct samenwerk geregeld over de voortgang van de behandeling. Met mijn teamleider had ik wekelijks een video-call om te delen hoe het met mij ging. Dat betekende dat ik binding behield bij mijn werk, want ik had me al voor de start van de behandelingen volledig ziek gemeld. Overigens zou ik door de intensiteit van de behandelingen ook niet in staat zijn geweest om te werken: fysiek niet, emotioneel niet, praktisch/organisatorisch ook niet. De verwachting van de oncoloog dat ik minimaal een jaar niet zou kunnen werken kwam niet uit; door het uitstel van operatie kon ik mijn werk na zeven maanden stap voor stap hervatten.’

Weer aan het werk

‘We zijn er direct van uitgegaan dat ik minder energie en concentratievermogen zou hebben. Daarom hebben we afgesproken om voorzichtig op te bouwen, om terugval te voorkomen. Een goede aanpak want ik had inderdaad minder energie en vergat dingen die ik daarvoor nooit zou vergeten. Mijn bureau ligt nu vol met post-its en ik gebruik een things to do-overzicht.

De re-integratie is verlopen zoals beoogd. Geleidelijk uren opgebouwd tot vier keer acht uur. Mijn takenpakket is aangepast; niet qua niveau, wel qua omvang. Wel ben ik kritisch geworden bij het aanvaarden van al te hectische taken/verantwoordelijkheden – aan dergelijke projecten draag ik nu meer adviserend bij. En dat ervaar ik ook als een prachtige en zinvolle bijdrage.’

Begeleiding

‘Vanaf het moment dat ik het werk ging hervatten startte de begeleiding door Re-turn, wat een positieve invloed had, met name de rust en bewustheid waarmee we de re-integratie hebben gepland én uitgevoerd. Mijn consultant Loes was in staat om mijn vragen of mijn ervaringen in een breder kader te plaatsen. En wat ze ook deed was normaliseren. Ondanks dat iedereen zijn of haar eigen unieke traject doormaakt en eigen keuzen maakt, helpt het om te horen: ”Wat jij ervaart ervaren anderen ook; dit is normaal gegeven de omstandigheden.”’

Hoe gaat het nu?

‘Ik maak gebruik van een seniorenregeling zodat ik nu vier dagen werk in plaats van vijf. Voorheen reisde ik vaak door het hele land, maar nu werk ik vaker thuis. Dat helpt mij om balans te houden in de nieuwe situatie. Daarnaast houd ik rekening met mijn belastbaarheid in mijn agenda. Als ik bij een samenloop van overleggen en reizen een afspraak afzeg is er altijd veel begrip.

Volgens mij heb ik in een goede coproductie met Re-turn, mijn teamleider en de bedrijfsarts een goed resultaat geboekt. Of liever gezegd: ik ben er heel tevreden mee én dankbaar voor!

Ik moet daarbij wel opmerken dat mijn prognose niet best was, maar de behandeling uitzonderlijk goed is aangeslagen (100% respons) waardoor ik nu een goed perspectief heb. Dat kleurt mijn ervaring en hoe ik erop terugkijk wellicht ook.’

Geplaatst: 11-12-2022

Kijk ook eens naar deze verhalen:

Voor wie

Werknemers

Ondernemers

Werkgevers

Verwijzers

Ziektewet/WIA

Aanpak

Visie op werk en kanker

Soorten ondersteuning

Wanneer

Over ons

Ons team

Voorwaarden

In de media

Blog

Contact

Gecertificeerd door Oval

Lid Groep Werk & Kanker

Cookiestatement

© Re-turn 2023